Niezależność doradcy

Niemal każdy doradca finansowy próbuje przekonywać potencjalnych klientów o swojej niezależności. Jednak większość z istniejących firm konkurencyjnych,  w oczywisty sposób niezależna nie jest. Do kategorii doradców finansowych same zaliczają się bowiem również firmy de facto świadczące usługi pośrednictwa finansowego. Firmy takie stanowią w istocie kanał dystrybucji dla banków bądź/oraz firm ubezpieczeniowych a swoją niezależność wywodzą z faktu, że w swojej ofercie mają produkty nie jednego ale wielu zleceniodawców. Niektóre z tych firm część swoich działań (np. analizę systuacji klienta) wykonują "gratis". Oznacza to tyle, że nie płaci za tę analizę Klient tylko instytucja, której produkty sprzedaje "doradca". Doradca utrzymując się z zysków dostawcy produktów finansowych siłą rzeczy, a także na podstawie swojej umowy z dostawcą produktów, które sprzedaje, jest zobowiązany do prowadzenia analiz z punktu widzenia tego dostawcy a nie Klienta, który te produkty nabywa.

W przestrzeni internetowej operuje również kilka portali prezentujących się tak, jakby reprezentowały jakieś podmioty prawne specjalizujące się w doradztwie na zasadzie pełnej „niezależności”, jednak nie identyfikujących swojej własnej firmy a za to zamieszczających linki do stron internetowych banków i ubezpieczycieli; portale takie zazwyczaj nie należą do firm doradczych, tylko informatycznych i są technicznie i faktycznie po prostu płatnymi kanałami sprzedaży przygotowanymi przez firmy software’owe i medialne dla instytucji finansowych, które są ich zleceniodawcami (korzystają z tych kanałów). Z kolei inne portale są po prostu kolejnym (poza własną stroną internetową) kanałem sprzedaży firm opisanych w pierwszym paragrafie i budują ich wielobrandową siłę sprzdażową. Dla wytrawnych uczestników rynku finansowego taki portal nie będzie wprawdzie postrzegany jako konkurencja dla faktycznych doradców finansowych. Tym niemniej istnienie tych portali to istotna przeszkoda dla niezależnych doradców finansowych, ponieważ portale te tworzone są przy popularnych, często odwiedzanych większych projektach  i zapewniają wysoką pozycję w przeglądarkach; dlatego mniej wytrwali Klienci poszukujący doradcy finansowego z prawdziwego zdarzenia mogą poprzestać na analizie tych portali a nawet zrazić się do instytucji doradztwa finansowego natykając się na nie.

E-CFO jest całkowicie niezależnym doradcą. Nie jest sprzedawcą produktów bankowo-ubezpieczeniowych i nie pobiera prowizji ani opłat z tytułu takiej sprzedaży. Działa wyłącznie na rzecz i ewentualnie w imieniu swoich Klientów!

Google Analytics Alternative