Zakres i forma świadczenia usług doradczych

Renomowane firmy doradcze rzadko biorą odpowiedzialność za swoje usługi. Ktokolwiek miewał do czynienia z takimi doradcami wie, że przed dostawą usługi musi podpisać umowę, w której nie tylko zwalnia doradcę z wszelkiej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie porady, ale najczęściej jeszcze zobowiązuje sie bronić swojego doradcę przed wszekimi roszczeniami, jakie mogłyby ewentualnie powstać wobec doradcy ze strony innych podmiotów w związku z realizacją przez doradcę usługi.

W przypadku niektórych rodzajów usług doradczych (np. doradztwo inwestycyjne) również przepisy prawa zobowiązują doradców do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za negatywne skutki wynikłe z prowadzonej działalności. 

Nie twierdzimy, że w tych okolicznościach doradcy działają w złej wierze - przeciwnie, mamy przekonanie, że w ogromnej większości przypadków starają się jak najlepiej wspierać swoich zleceniodawców. Tym niemniej, po stronie tegoż zleceniodawcy mogą pojawiać się wątpliwości, czy "zabezpieczony" doradca dokonuje dokładnie takich samych wyborów, jakich dokonałby gdyby działał we własnym imieniu - będąc w pełni narażonym na konsekwencje podejmowanych decyzji właścicielskich/zarządczych...

E-CFO działa inaczej: identyfikuje się całkowicie z Klientem ponieważ od powdzenia Klientów, z którymi związuje się na długo, zależy i jego własny dochód/reputacja/satysfakcja.  

Google Analytics Alternative