E-CFO dla współnot mieszkaniowych

To, co wiąże mieszkańców i powoduje organizowanie się w formie wspólnoty mieszkaniowej, to substancja mieszkaniowa - wspólny budynek i wszelkie związane z nim problemy. Budynki trzeba niekiedy remontować a często po prostu warto usprawniać. Prowadzi to do projektów budowlano-remontowych. Te zaś wymagają ekspertyz i finansowania. A zwłaszcza finansowanie kredytowe wymaga przygotowania stosownych dokumentów w oparciu o prowadzone zapisy rachunkowe.

Wspólnoty nie podlegają obowiązkom ustawy o rachunkowości i dlatego prowadzą swoje rozliczenia za pomocą sposobów, które same ustalają. Najczęściej są to sposoby zaproponowane przez zarządcę nieruchomości lub powiązane służby księgowe. Czasem sposoby te są więc pewnymi modyfikacjami klasycznych rozwiązań rachunkowych, ale czasem są w znacznym stopniu uproszczone. Często znacznie różnią się od typowych ksiąg rarucnkowych przedsiębiorstw.Tymczasem, zarówno zarządzanie majątkiem, jak i przygotowanie wniosków o potrzebne niekiedy kredyty, czy inne instrumenty finansowe zawierające elementy pomocy (zwolnienia z części spłat kapitałowych, dopłat do odsetek), wymagają:

1. odpowiednich danych historycznych dotyczących samej wspólnoty

2. uwiarygodnienia celowości i wykonalności projektu (sporządzenia studium wykonalności i biznes-planu)

3. wykazania zdolności do spłaty zobowiązań przez wspólnotę.

Niestandardowa dokumentacja księgowa wspólnoty może nastręczyć kłopotów w wydobyciu odpowiednich danych nawet doświadczonym w kontaktach z bankami specjalistom.

Założyciel E-CFO miał szczęście przewodzić zespołowi pracowników Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, który był prekursorem, na rynku krajowym, w podejmowaniu wyzwania jakim jest kredytowanie wspólnot mieszkaniowych. Od podszewki przebadane zostały i sprawdzone w praktyce metodyczne możliwości prowadzenia stosownych przygotowań po stronie wspólnot oraz analiz po stronie banku. Obecnie nie ma już BISE, ale niektóre banki przejęły choć w części wytworzoną wiedzę.

Wraz z polityką spójności UE pojwiły się też kolejne formy wsparcia finansowego dostępne dla wspólnot, dla spółdzielni mieszkaniowych i dla samorządów, widzących potrzeby współdziałania z mieszkańcami. E-CFO ma doświadczenie w trudnym, bo często unikalnym procesie przekształcania specyficznych danych wspólnot na wymagane w przypadku takich instrumentów dokumenty.

E-CFO jest również w stanie powiązać kwestie finansowania z potrzebą przygotowania dokumentacji technicznej, dotyczącej takich elementów projektu, które umożliwiają wykorzystanie instrumentów pomocowych. Bardzo często warunkiem uzyskania pomocy jest uzyskanie w wyniku projektu efektów poprawy efektywności energetycznej budynku - w wyniku jego ocieplenia, uszczelnienia, wprowadzenia wydajniejszego energetycznie systemu wentylacji i ogrzewania, zmian w dostawie noścników energii, zainstalowaniu urządzeń generujących energię (tzw OZE - odnawialnych żródeł energii). Odpowiedni audyt energetyczny oraz  projekt nowych rozwiązań zawierający prognozę oszczędności energii wymaga specjalistycznej aparatury i wiedzy. W tym zakresie E-CFO współpracuje z grupą kapitałową Fundacji Poszanowania Energii (w tym z NAPE S.A.). Założyciel  E-CFO od kilkunastu lat przewodniczy Radzie FPE. Dzięki tej wieloletniej współpracy konsorcjum E-CFO-FPE jest w stanie w ramach jednego projektu objąć swoją opieką zarówno kwestie finansowe, jak i techniczne. 

Google Analytics Alternative