Elastyczność podejścia E-CFO

Wprost z podstawowego dogmatu naszej filozofii (patrz wprowadzająca część do rozdziału Filozofia) - z potrzeby zachowania harmonii w relacjach z otoczeniem - wynika bardzo elastyczne podejście ECFO do:

  • kształtowania umownych form współpracy,
  • stosowanego zróżnicowanego podejścia do miejsca i sposobu świadczenia usług,
  • sposobu kalkulowania cen za usługi,
  • dopuszczalnych form i terminów zapłaty.

Tak wielka elastyczność jest niemal niemożliwa do utrzymania w przypadku większych firm doradczych. Niekiedy takie firmy "kryją się za standardami" - wykorzystują swoją wielkość do uzasadnienia małej elastyczności, która de facto wynika po prostu z niechęci do problemów, jakie mogłyby wiązać się z dostosowaniem swoich standardów do poszczególnych klientów. Jednak z drugiej strony, szczególnie w przypadku ponadnarodowych firm konsultingowych, zarządzanie tysięcy relacji z klientami przy dopuszczeniu tak elastycznej oferty, jak oferta E-CFO, mogłoby okazać się wyzwaniem trudnym do pojęcia nawet dla trakich renomowanych firm.

Google Analytics Alternative