Małe Przedsiębiorstwa

W małych przedsiębiorstwach (zatrudniających 10 - 49 pracowników) zazwyczaj wyznacza się już osobę, bądź grupę osób, których przeważająca częśc zadań leży w obszarze finansów i zarządzania ryzykiem. Tym niemniej, zarówno te osoby, jak i kierownictwo takich firm zazwyczaj odczuwa, że zwiększenie skali działania i  wzmocnienie w tych obszarach pozwoliłoby znacznie ustabilizować pozycję przedsiębiorstwa na ścieżce systematycznego wzrostu. 

Ta grupa przedsiębiorstw przechodzi często poważne przeobrażenia prowadzące do przekształcenia w nową, większą, bardziej dojrzałą formę Średniego Przedsiębiorstwa. Potrzeba jednak do tego zarówno:

  • nowych źródeł finansowania, w tym w coraz większym stopniu finansowania zwrotnego, a dla większych z tych przedsiębiorstw - być może pozyskiwanego nie koniecznie w postaci kredytu, ale bezpośrednio z rynku - poprzez uplasowanie na nim swoich instrumentów dłużnych
  • nowego sposobu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • dojrzalszego systemu analiz zarządczych, nowych procedur
  • zwiększenia bezpieczeństwa oceny kontrahentów

We wszystkich tych aspektach E-CFO może zaoferować wsparcie w różnych formułach i za pomocą różnych usług

Google Analytics Alternative