Fundacje i stowarzyszenia

W większości działających w Polsce banków ta kategoria klientów jest mile widziana w roli deponentów, ale nie jest zupełnie brana pod uwagę w politykach kredytowych, jako potencjalny kredytobiorca. Oczywiście niektóre największe, znane i zasobne fundacje mogą zostać uznane za posiadające zdolność kredytową, ale większość banków nawet nie posiada metodyk oceny kredytowej tego typu podmiotów. Pierwsza w Polsce taka metodyka powstała w Banku Inicjatyw Społecno Ekonomicznych pod przywództwem założyciela E-CFO (wówczas zarządzającego ryzykiem kredytowym w tym banku). Bank, który przejął BISE w 2007 roku nie kontynuuje jednak tej ścieżki rozwoju. Ale E-CFO jest w stanie współpracując z krajowymi NGO:

  • upewnić banki, że zarządzanie ryzykiem w danym podmiocie jest prowadzone na poziomie nie gorszym, niż w komercyjnym przedsiębiorstwie
  • przygotować biznes-plan przekonujący o możliwości obsługi długu
  • wynegocjować z bankiem godziwe warunki finansowania.

Poza tym, Klientom z tego segmentu E-CFO oferuje oczywiście całą gamę pozostałych swoich usług związanych z kontrolingiem, gospodarką finansową, zarządzaniem ryzykami, marketingiem. Również pomiar zysków społecznych może być szczególnie atrakcyjny z punktu widzenia NGO, ponieważ właśnie na tym aspekcie co do zasady koncenruje się działalność takiej organizacji.

Ambicją E-CFO jest również zbudowanie w przyszłości platformy znacznie wykraczającej poza ramy obecnego projektu: stworzenie ruchu na rzecz Przedsiębiorczości Racjonalnej, opartego na giełdowej platformie pozyskiwania finansowania od społeczeństwa na zasadzie giełdowej, zbliżonej do projektów działających w Brazylii (BOVESPA Social Stock Exchange), w Afryce Południowej (SASIX), czy w Azji (AsiaIIX). Organizacje zainteresowane współpracą w tym projekcie gorąco zapraszamy do kontaktu.

Google Analytics Alternative