Samozatrudnieni

Klientci prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą stanowią szczególną grupę w świetle naszej filozofii społecznej: z jednej strony szczególnie wartościową, a z drugiej napotykającą najwięcej trudności. Każdy samozatrudniony musi być omnibusem zdolnym kontrolować wszystkie funkcje przedsiębiorcy - od własnego przedmiotu pracy, przez śledzenie rynku i aktywne na rynku występowanie, prowadzenie biura po obowiązki sprawozdawcze i podatkowe. Oczywiście znajdując się w takiej sytuacji przedsiębiorca dokonuje nieustannie wyborów:

 • czy poświęcić swój czas na własną wytworczość?
 • czy na działania marketingowe, promocyjne i sprzedażowe? 
 • czy na czynności zarządczo-biurowe?

E-CFO oferuje partnerską pomoc w dokonywaniu tych wyborów i w maksymalizowaniu czasu, jaki przedsiębiorca może poświęcić na to, w czym się wyspecjalizował, starając się głównie odciążyć go od kwestii analitycznych. Dodatkowo oferuje wsparcie w zakresie planowania (biznes-plany), budowania narzędzi zarządczych i sprzedażowych, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z instytucjami finansowymi oraz pozostałymi potencjalnymi dystrybutroami zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania. Ambicją E-CFO jest również organizowanie platformy współpracy pomiędzy mikro-przedsiębiorcami.

Współpraca z E-CFO może zmienić optykę potencjalnych wierzycieli: przedsiębiorca nie musi być już postrzegany jako osamotniony free-lancer tylko jako ośrodek współpracujący z innymi profesjonalistami. Dzięki takiemu image możliwe jest negocjowanie na innej płaszczyźnie przede wszystkim warunków finansowania.  

Od strony konkretnych produktów adresowanych do tej grupy Klientów - patrz w części Usługi. Jesteśmy w stanie dostosować każdą z naszych usług do skali i przedmiotu działalności przedsiębiorcy indywidualnego, przy czym właśnie w stosunku do tej grupy przedsiębiorców nasze doświadczenia bankowe  przekonują, że z jednej strony istnieją błędy typowe, które znamy i których pomożemy uniknąć, a z drugiej strony specyfika pojedynczego przedsiębiorcy nie pozwala bezkrytycznie powielać sposobów i schematów - że oferta typowa wymaga zawsze indywidualnej refleksji i elastyczności podejścia. Taką elastyczność oferuje E-CFO.

Przy powyższych zastrzeżeniach, nasze doświadczenie pozwala nam grupie indywidualnych przedsiębiorców szczególnie polecić poza zawsze istotnymi z punktu widzenia finansowania usługami związanymi z poszukiwaniem źródeł fiansowania:

 • badania rynku
 • biznes-plany
 • wnioski o dotacje
 • wnioski kredytowe
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z bankami i dystrybutorami dotacji

również nasze usługi w zakresie:

 • oceny procesów przedsiębiorcy pod kątem efektywności operacyjnej, finansowej i ryzyka
 • oceny ryzyka kontrahentów 
 • sposobów zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym, w tym kursowym i stopy procentowej
 • budowy prostych lecz efektywnych narzędzi do analiz zarządczych
 • budowy narzędzi komunikacji z klientami.

To, że polecamy uwadze powyższe usługi, nie oznacza, że z góry wiemy lepiej czego naszym Klientom potrzeba. Przeciwnie: potrafimy słuchać i rozumieć potrzeby Klientów. Umiemy to, co usłyszymy przełożyć na dobrze zdefiniowany projekt i umiemy ten projekt ukształtować razem z Klientem tak, aby był to projekt odpowiadający na potrzeby Klienta a nie wynikający z naszej własnej optyki i przygotowanych na półkach gotowych rozwiązań.

Google Analytics Alternative