E-CFO w rolach menedżerskich

W Polsce rola tak zwanego "interim-menedżera" jest stosunkowo mało znana i popularna. Ale również w naszym kraju spotykana jest coraz częściej a jak sie okazuje, również osoby, które decydują się na traktowanie swoich kolejnych zadań jako odrębnych projektów jest coraz więcej. Menedżerowie o doświadczeniach zwłaszcza z międzynarodowych korporacji traktują kolejne zadania i kolejne zajmowane pozycje ze znacznie większą gotowością do zmiany, niż osoby przyzwyczajone do zachowywania swoich ról w organizacji prez długie lata lub całe życie. Ale nawet tam, gdzie dyrektor finansowy (CFO), czy dyrektor do spraw ryzyka (CRO) funkcjonują znakomicie i zmiany wtym zakresie nie są ani potrzebne ani przewidywane, E-CFO jako siła wspierająca, dedykowana do realizacji określonych zadań lub pokrycia określonych obszarów, może okazać się nieocenionym uzupełnieniem sił etatowych przedsiębiorstwa. Z kolei tam, gdzie odpowiedni menedżer etatowy z jakichkolwiek względów (przewlekła choroba, konieczność czasowej delegacji do innych pilnych zadań, przedłużającyc się okres rekrutacji) nie może pełnić swojej prewidywanej roli - tam E-CFO dzięki swojemu doświadczeniu w różnych środowiskach, stosunkowo szybko jest w stanie zapełnić lukę. W obu omówionych wyżej przypadkach E-CFO podjąć się również może zarządzania określonymi projektami.

Google Analytics Alternative