E-CFO dla Banków

Banki są bardziej różnorodne, niż się komuś z zewnątrz może wydawać, ale nawet te największe - ponadnarodowe, zawsze są przekonane, że nadzór bankowy wymaga od nich znacznie więcej, niż potrzeba i niż mogą one przygotowywać i dostarczać nie narażając swoich własnych klientów na nadmierne koszty służb pracujących wyłącznie na potrzeby zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości. Dlatego dla wszystkich banków skorzystanie z oferty E-CFO może być rozwiązaniem kosztowo niezwykle opłacalnym. Zostało to sprawdzone w praktyce. 

Naturalnym Klientem E-CFO są banki małe, szczególnie nieduże banki spółdzielcze. Ich skala działania naprawdę nie uzasadnia utrzymywania licznych służb finansowo-księgowych, analitycznych i specjalistów zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka. Doświadczony interim menedżer mogący wesprzeć je w projektach rozwojowych lub w okresie wyjątkowego natężenia prac jest dla nich optymalnym rozwiązaniem.

W stronę banków E-CFO kieruje zwłaszcza ofertę rozwojową (procedury, metodyki, projekty wdrożeniowe, szkolenia) związaną z kolejnymi wymogami nadzorczymi, w tym z planowanym wdrożeniem wymogów Komitetu Bazylejskiego (Basel III, CAD IV). Zachęcamy również do powiązania metodycznego i narzędziowego projektów dotyczących AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) z projektami dotyczącymi podstawowych bazinformacyjnych banków. Wymogi te i tak trzeba spełniać a dane zbierane na tę okoliczność rzadko są wykorzystywane przez banki w biznesie (w tym scoringi kredytowe, ofertowe/wysyłkowe , windykacyjne itp).

Ekspertyza E-CFO w zakresie zarządzania bankiem, w tym zwłaszcza zarządzania finansami, kontrolingiem i ryzykiem (rynkowym, płynności, operacyjnym, kredytowym) jest bardzo duża i możliwa do potwierdzenia najlepszymi referencjami.

Google Analytics Alternative