Mikroprzedsiębiorcy

Do mikroprzedsiębiorców (czyli zatrudniającycjh od 1 do 9 pracowników) zalicza się w szczególności jednoosobowe przedsiębiorstwa samozatrudnionych, którym poświęcony jest rozdział "Samozatrudnieni". Dlatego też wszystko, co zostało zapisane w tymże rozdziale stosuje się również do mikroprzedsiębiorców. To najbliższa naszemu sercu grupa zawodowa. Daje ona sposób na życie większej liczbie osób, niż jakakolwiek inna z grup Klientów, w tym więcej, niż cały ciężki przemysł i inne duże przedsiębiorstwa. Dysponując znacznie niższymi zasobami środków trwałych wypracowuje obroty przekraczające połowę produkcji dużych przedsiębiorstw i charakteryzuje się prawie trzykrotnie wyżsym wskaźnikiem rentowności obrotu brutto niż duże przedsiębiorstwa. Niestety, jest też narażona na znacznie poważniejsze ryzyka i co roku ca 1/6 z aktywnych mikroprzedsiębiorstw poddaje się - podlega likwidacji. Dlatego dla tej grupy przedsiębiorców wsparcie E-CFO jest szczególnie potrzebne i ważne, tym bardziej, że jak żadnej innej grupy przedsiębiorców to właśnie mikroprzedsiębiorców naprawdę rzadko stać na zartudnienie na stałe kogoś, kto specjalizowałby się w finansach i zarzadzaniu ryzykiem.

Całe nasze doświadczenie i wszystkie usługi opisane w części "Usługi" stawiamy do dyaspozycji tej grupie Klientów. Dla nich też przewidujemy najdalej idące udogodnienia cenowe i płatnicze. 

Google Analytics Alternative