Ekspertyzy

Przez ekspertyzę rozumiemy zarówno sam proces pogłębionego badania, jak i sformułowanie wniosków z tego badania. W porównaniu do audytu - który ze swojej natury obejmuje zazwyczaj dość szeroki zakres, w przypadku ekspertyzy chodzi najczęściej o zajęcie się jakimś szczególnym problemem/zagadnieniem, za to w taki sposób, aby ująć wszelkie istotne aspekty.

Zakres eksperckich możliwości E-CFO obejmuje przede wszystkim zarządzanie finansami i ryzykiem (chodzi o szeroką gamę rodzajów ryzyka: od strategicznego, biznesowego, rynkowego, przez: płynności, kredytowe, do operacyjnego, prawnego, prawnego), jak również kwestie modelowania matematycznego, w tym procesów oraz biznesowego zarządzania procesami, w tym procesami zmiany procesów. Pomagamy w interpretacji i wdrażaniu międzynarodowych standardów rachunkowości, w kwestiach architektury obiegu informacji i schematu IT, w podejściu do zagadnień strategii marketingowej. Jesteśmy również pomocni w przekształcaniu wniosków eksperckich w praktyczne, narzędziowe rozwiązania - w tym poprzez zapisywanie ich w postaci użytkowych modeli symulacyjnych, aplikacji służących usprawnianiu komunikacji, procedur, regulaminów i innych przepisów i aktów prawa wewnętrznego.

Jak i w przypadku innych usług, nasze podejście jest pragmatyczne: nie chodzi o wyprodukowanie "papieru", którego główną wartością jest udokumentowanie zajęcia się tematem - takie działania pozorne, choć czasem pozwalają uzyskać pozytywne efekty sprawozdawcze lub sprzedażowe, traktujemy jako niewykorzystanie możliwości. Nawet wówczas, gdy jakieś badanie Klient decyduje się przeprowadzić tylko dlatego, że obliguje go do tego przepis prawa, my jesteśmy w stanie, choćby "przy okazji", naprawdę coś poprawić, lepiej wykorzystać, uniknąć niepotrzebnych zagrożeń.

Google Analytics Alternative