E-CFO nie tylko doradcą ale i producentem

Jeden z uczonych mentorów, których miałem zaszczyt poznać - profesor Hagedorn z TH Darmstadt, miał na tyle dystansu do tego co robimy wszyscy na tej ziemi, że chętnie powtarzał: "jeśli tak się zdarzy, że ktoś nie umie sam niczego robić, to zawsze może jeszcze uczyć innych jak co należy robić."

Być może dopingowani tą ironią, inaczej, niż większość doradców i tutorów, w E-CFO nie odżegnujemy się od odpowiedzialności zrobienia czegoś konkretnego zgodnie z prawidłami sztuki, którymi staramy się dzielić. Niekiedy w toku świadczenia usług doradczych identyfikowane są mianowicie potrzeby Klienta, które wymagają nie tylko wiedzy, ale po prostu narzędzia, czy produktu.  Powierzenie wykonawstwa firmie zewnętrznej wiązałoby się z koniecznością dalszego transferu know-how oraz "wchodzenia" tej firmy w całokształt potrzeb Klienta. Byłoby to i kosztowne i nieefektywne. Jeżeli produkt, czy narzędzie jest proste - decydujemy się na wytworzenie go samodzielnie, gdyż znamy już przedsiębiorstwo Klienta i jego potrzeby a technologię sami Klientowi podpowiadaliśmy. Innymi słowy:

nie tylko doradzamy ale zachowujemy się tak, jak normalny, lojalny pracownik firmy Klienta, który ze swoim stanowiskiem pracy wiąże swoją przyszłość - gdy to jest racjonalne bierzemy udział w budowaniu takich składników majątku firmy Klienta, jakie potrafimy tanio i dobrze wytworzyć.

Google Analytics Alternative