Racjonalność wymaga często rygorystycznej kontroli i transparentności. Tak się dzieje w przypadku diałalności bankowej. Rok po roku powstają nowe, coraz bardziej wymagające regulacje nakładające na banki coraz to bardziej skomplikowanych narzędzi i procesów.

CPR wspiera instytucje bankowe w podążaniu za rosnącymi wymogami wobec tego sektora. przykładowo, zrealizowało szereg usług dla Mercedes Benz Bank Polska S.A., w tym polegające na:

  • Analizie przepisów wewnętrznych Banku dotyczących zarządzania płynnością w kontekście znowelizowanej w 2015 roku Rekomendacji P, ze wskazaniem przykładowych modyfikacji i uzupełnień na podstawie których Zlecający będzie mógł samodzielnie dokonać implementacji tej rekomendacji.

  • Przeprowadzeniu audytu procesu przygotowywania przez Zlecającego raportów LCR,
  • Opracowaniu przykładów testów warunków skrajnych, na podstawie których Zlecający będzie mógł samodzielnie dokonać implementacji j rekomendacji T w zakresie testów warunków skrajnych,
  • Krytycznym przeglądzie testów warunków skrajnych Banku stosowanych w odniesieniu do wymogów kapitałowych Filara I, podsumowanym wskazaniem przykładowych modyfikacji i uzupełnień na podstawie których Zlecający będzie mógł samodzielnie dokonać nowelizacji własnych przepisów wewnętrznych w tym obszarze,
  • Krytycznym przeglądzie testów warunków skrajnych Banku stosowanych w odniesieniu do wymogów kapitałowych Filara II, podsumowanym wskazaniem przykładowych modyfikacji i uzupełnień na podstawie których Zlecający będzie mógł samodzielnie dokonać nowelizacji własnych przepisów wewnętrznych w tym obszarze,
  • Krytycznym przeglądzie testów warunków skrajnych Banku stosowanych w odniesieniu do ryzyka biznesowego, podsumowanym wskazaniem przykładowych modyfikacji i uzupełnień na podstawie których Zlecającymógł samodzielnie dokonać nowelizacji własnych przepisów wewnętrznych w tym obszarze,
  • Opracowaniu projektu regulacji wewnętrznej Banku, dotyczącej procesu przygotowywania raportu COREP ITS oraz obowiązków komórek organizacyjnych w tym procesie,
  • Opracowaniu projektu workbooka excelowego automatyzującego przekształcenia danych w plikach pochodzących z różnych źródeł (zobrazowanych na diagramie w Załączniku 1) i ładującego właściwe wartości liczbowe w odpowiednie pola arkusza MBBP_COREP NBP ITS. xlsx.
  • Opracowaniu projektu planu naprawy spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative