Ornament.JPG

 Ogłoszenie z dnia 12 maja 2020 r.


Zapytanie w trybie rozeznania rynku o warunki ofertowe


Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu,

działając jako Partner Pozarządowy gminy Czempiń

ogłasza w trybie sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

zapytanie dotyczące transakcji sprzedaży, dostawy oraz obsługi gwarancyjnej 13 komputerów przenośnych przeznaczonych do realizacji mini projektu szkoleniowego

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Czempiń"

realizowanego w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0096/18, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

III:oś priorytetowa: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,

a następnie przeznaczonych dla szkoły gminnej.

Na oferty czekamy do 15 marja 2020 do godziny 19:00.

 

 Pełną treść ogłoszenia można pobrać z poniższego linku

 

RozeznanieRynkuKomputerw_-_Gmina_Czempi.pdf

 
Google Analytics Alternative