Efektywne formy współpracy

Profesjonaliści są drodzy? To prawda. Ale przecież:

NAJDROŻSZE są skutki błędów i zaniedbań zaś przy spełnieniu prostych warunków profesjonalne usługi są znacznie od nich tańsze. Jakie to warunki? Dość oczywiste:

1. pozyskane usługi faktycznie zwiększą efektywność, zaś

2. koszty będą ograniczone gdyż nie trzeba profesjonalisty zatrudniać na etat!

Większość przedsiębiorców nie zatrudnia na etat: ani lekarzy różnych specjalności, ani ekspertów od rachunkowości, ani providera internetu i setek programistów (choć używa dziesiątek programów), ani sztabu prawników - zdrowie powierzają lecznicom, rachunkowość biuru rachunkowemu i audytorom, większość informatyki (tak usług, jak i oprogramowania) dostarczają zewnętrzne firmy hostingowe i programistyczne, zaś większość usług prawnych - zewnętrzne kancelarie. Różni specjaliści świadczą usługi wielu przedsiębiorcom sami pozostając niezależnymi przedsiębiorcami. To jest już dzisiaj oczywiste! Dokładnie tak samo jest z Dyrektorem Finasowym (CFO) czy Dyrektorem do spraw Ryzyka (CRO). Nie potrzeba zartudniać takiego profesjonalisty na etat!

Smile  Skorzystajcie z nas Państwo wówczas i tylko wówczas, gdy tego potrzebujcie

Wink  Nie płaćcie nam, gdy nas nie potrzebujecie. 

Podstawową proponowaną formą relacji umownej, będącą podstawą świadczenia przez E-CFO usług na rzecz aństwa przedsiębiorstwa jest ramowa umowa o współpracy i zachowaniu poufności. Zabezpiecza ona interesy obu stron pod kątem poufności informacji, które ewentualnie będą potrzebne do realizacji usług i reguluje takie zasady, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie przy kolejnych zleceniach. Zaoszczędza to czas na powtarzanie uzgodnień. Po ustaleniu takich zasad, kiedy występuje konkretna potrzeba, bardzo łatwo i szybko dochodzi się do sformułowania właściwego zlecenia w postaci umowy szczegółowej - wystarczy doprecyzować zakres tematyczny, uzgodnić terminy i formy dostawy, zaktualizować właściwe osoby i adresy kontaktowe, zwymiarować prace i wybrać jedną z opcji płatności.

W większości przypadków umowa szczegółowa będzie przyjmowała formę zwięzłej typowej umowy B2B o świadczeniu usług. Czasem będzie to umowa o świadczeniu usług szkoleniowych. Niekiedy będzie to umowa o czasowym delegowaniu pracownika. Kiedy indziej może to być umowa o wykonaniu i dostawie (na przykład oprogramowania, bądź filmu) czy też umowa wdrożenia.

We wszystkich powyższych przypadkach wystawiamy faktury VAT.

W niektórych przypadkach możemy wybrać umowę o dzieło z transferem praw autorskich lub udzieleniem licencji. Dotyczyć to może jednak tylko przypadków, gdy zakres prac prowadzi do powstania podlegającego ochronie praw autorskich dzieła wykraczającego poza obszary objęte klasyfikacją usług wymienionych w dokumentach rejestracyjnych E-CFO (patrz TU). W takim przypadku Zleceniodawca - Licencjobiorca nie ponosi kosztów ZUS - staje się jedynie poborcą i płatnikiem podatku dochodowego wykonawcy dzieła - liczonego przy uwzględnieniu 50% kosztów uzyskania przychodu.

Google Analytics Alternative