Badania rynkowe

W wielu miejscach w tej witrynie powtarzamy jak mantrę, że bardzo ważne jest strategicznie poukładane podejście do biznesu (jak i do życia wogóle!). Mądre zdania w stylu "jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz napewno dojdziesz gdzie indziej" są już bardzo powszechnie znane ale jednak nie zawsze wnioski z tych zdań są konsekwentnie wykorzystywane w praktyce. Czsem po prostu brakuje zasobów i czasu na to, aby oderwać się od bieżących obowiązków. A brak odpowiedzi na zasadnicze strategiczne pytania skutkuje zwiększonym wysiłkiem na codzień i zmniejszeniem efektywności.

U podstaw każdej strategii (czy to będzie ogólna strategia biznesu, czy tylko strategia na potrzeby danej kampanii) leży zebranie istotnych informacji i wszystkich istotnych elementach. Należą do nich:

  • informacje o własnym potencjale (ta wiedza przychodzi z audytów i z ekspertyz dotyczących samego przedsiębiorstwa),
  • specyficzne informacje o uwarunkowaniach, ryzykach ograniczeniach, wymogach, metodach i technologiach, źródłach zasobów i dostaw (ta wiedza może pochodzić z dedykowanych ekspertyz poświęconych właśnie takim specyficznym zagadnieniom), wreszcie:
  • informacje o strategicznych segmentach rynku/klientach, do których skierowana będzie oferta - tu właśnie potrzebne są badania rynkowe, które jeśli nie dowodzą, to co najmniej czynią prawdopodobnymi założenia przyjmowane później do budowy konkretnych planów.

Badania rynkowe mogą czasem być zastąpione "nosem", "ekspercką znajomością rynku", "przeczuciem" lidera, czy "łutem szczęścia" (jak choćby sukces segmentu "krewetkowego" w słanym filmie Forest Gump). Ale jeżeli chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu i w jak największym stopniu ubezpieczyć się przed rządami przypadku, warto zdecydować się na podjęcie badania rynkowego.

Nawet wówczas, gdy zamysł strategiczny wydaje się jego twórcy tak oczywisty, że twórca ten nie potrzebuje żadnych badań na jego uprawdopodobnienie, częste są sytuacje, gdy entuzjazmu przedsiębiorcy nie podzielają instytucje, od których oczekuje on finansowania. W przypadku większości projektów o charakterze dotacyjnym konieczne będzie przedstawienie danych potwierdzających, że dany pomysł ma szanse powodzenia. Podobnie postępują banki i inni dostarczyciele finansowania zwrotnego. 

E-CFO może zmniejszyć dolegliwości związane z procesem pozyskiwania danych rynkowych, podpowiadając jak pozyskać niezbędne informacje  w sposób jak najmniej uciążliwy i kosztowny a również biorąc na siebie organizację, część lub całość realizacji badania i podsumowanie jego rezultatów. Doświadczenia w takiej roli zebraliśmy zarówno w organizacjach, które na badania były w stanie poświęcić wielomilionowe budżety, jak i w przypadku inicjatyw jednoosobowych, gdzie liczy się każda złotówka.

Google Analytics Alternative