Racjonalnie to z poszanowaniem energii - projekt dla banków spółdzielczych i ich klientów

 

Wraz z Fundacją Poszanowania Energii oraz Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej opracowało projekt "Efektywność Energetyczna w Bankach Spółdzielczych".

Celem ultymatywnym projektu było wsparcie dla MSP - klientów banków spółdzielczych w realizacji różnorodnych projektów służących efektywności energetycznej. Aby w bankach społdzielczych podmioty te mogły znaleźć zarówno finansowanie, jak i zrozumienie tych projektów oraz pomoc we właściwym przygotowaniu swoich przedsięwzięć, w bankach spółdzielczych potrzebne są:

  • odpowiednio przygotowane kadry sprzedażowe, 
  • metodyki kredytowe i przygotowani do oceny projektów analitycy
  • produkty kredytowe odpowiednie dla finansowania tych projektów
Program został przygotowany w ramach POKL i uzyskał bardzo wysoką punktację. Nie otrzymał natomiast wsparcia. Wbrew jednoznacznym zapisom w programie  że aplikować może każdy bank spółdzielczy o statusie MSP uznano, że projekt będzie służył wyłącznie grupie BPS. Odwołanie nie pomogło - rozpatrywała je ta sama instytucja, która podjęła pierwszą, sprzeczną z zapisami projektu decyzję a środki przeznaczone na konkurs zostały już rozdysponowane. Pomimo braku tego wsparcia w poprzedniej perspektywie, mamy nadzieję, iż projekt będzie wdrażany w przyszłości, gdy tylko uzyska źródło finansowania. Można się tego spodziewać wobec wysokiej oceny merytorycznej jaką uzyskał w poprzednim konkursie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative