Odpowiedzialność doradcy

Z naszych kontaktów wynika, że Klienci pytani o opinie na temat doradców, bazują na doświadczeniach zebranych w kontaktach z firmami, których zatrudnienie jest czasem wymuszone przepisami prawa, a czasami warunkami związanymi z pozyskaniem finansowania. Takimi doradcami bywają audytorzy oraz biegli rewidenci. Klienci, zwłaszcz ci, którzy zetknęli się z renomowanymi firmami doradczymi, często wyrażają opinie, że taki doradca najczęściej nie tyle wspiera przedsiębiorcę, co obciąża go swoimi wymaganiami a co najwyżej przyjmuje postawę obserwatora i mentora. Bardzo często słyszy się, że nie wnosi taki doradca istotnego własnego wkładu (pracy, produktów, know-how) a tylko kompiluje materiały dostarczone przez klienta i dodatkowo wykorzystuje klienta jako pole doświadczalne dla nauki i praktyk dla swoich najmłodszych stażem pracowników. Co gorsza, ostateczna opinia czy "porada" otrzymana od niektórych tego typu "doradców" opatrzona jest mnóstwem zastrzeżeń a sama umowa zawiera szereg klauzul indemnifikacyjnych obligujących Klienta do obrony doradcy (sic! to Klient ma bronić doradcę!), gdy w wyniku sformułowania opinii jakaś trzecia strona wystąpi z roszczeniem wobec doradcy...

Potrzeby i oczekiwania  klientów są odwrotne: Klienci oczekują wzmocnienia własnego know-how i wzmocnienia własnych zasobów pracy a także odciążenia ich od części obowiązków. Ambicją E-CFO jest wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Dlatego interim manager, jakim będzie E-CFO w firmie Klienta, będzie pełnił w nim równie aktywną rolę, jak każdy pracownik zatrudniony na etat: będzie współtworzył materiały, dokumenty, koncepcje, projekty, współuczestniczył w procesach rozwojowych i projektach deweloperskich firmy, będzie, podobnie jak zatrudniany na stałe dyrektor finansowy w dużych firmach, podejmował decyzje za które będzie odpowiadał.  Odpowiedzialność ta będzie wynikała z formalnego – jawnego dla osób zewnętrznych stosunku cywilno-prawnego, zawierającego określone zobowiązania po obu stronach a nie zastrzeżenia i klauzule indemnifikacyjne.

Google Analytics Alternative