Klienci indywidualni, nie prowadzący działalności gospodarczej.

Wprawdzie specjalnością E-CFO są przede wszystkim zagadnienia związane z prowadzeniem działaności gospodarczej, ale dla Klientów takiej działalności nie prowadzących nadze usługi mogą być równie przydatne.

Po pierwsze, klienci nie będący jeszcze przedsiębiorcami, mogą rozważać podjęcie w przyszłości wyzwań związanych z własnym przedsiębiorstwem. Dla takich Klientów stawiamy do dyspozycji całe nasze doświadczenie związane z przygotowaniem do tej roli i z trudami rozpoczynania działalności. Oferujemy zatem wsparcie w wyborze formy i profilu działalności, zdefiniowaniu strategii działania, opracowaniu biznes-planu, zbadaniu rynku i możliwości pozyskania zasobów finansowych i innych niezbędnych  środków do prowadzenia danej działalności. Jesteśmy też do dyspozycji jeżeli chodzi o transfer know-how niezbędny do podjęcia takich wyzwań.

Po drugie, cały szereg umiejętności, niezbędnych przedsiębiorcom, równie dobrze przydaje się osobom nie prowadzącym przedsiębiorstwa. Przykładem niech będzie chociażby umiejętność efektywnego korzystania z ofert bankowych, umiejętność zarządzania własnym gospodarstwem, zwłaszcza wydatkami, znajomość sposobów zabezpieczania się przed różnymi przejawami ryzyk finansowych. Jesteśmy też w stanie wspierać w bardziej fundamentalnych umiejętnościach, takich, jak matematyka, mechanika, języki obce. Wsparcie może mieć postać rozpracowania konkretnych problemów, zbudowania osobistych narzędzi analityczno-zarządczych (np. w środowisku MSOffice lub OpenOffice), bądź serii dedykowanych instruktarzy, czy korepetycji. Możemy również wesprzeć w zakresie tłumaczeń (język polski, angielski, niemiecki).

Stawki (podstawowa stawka patrz TU), zgodnie z naszą filozofią (przejrzyj część witryny), podlegają negocjacjom i zależą silnie od profilu Klienta! Dla Klientów indywidualnych mamy specjalne rabaty!

Google Analytics Alternative