Holistyczne, kompleksowe podejście

Dzięki zebranym doświadczeniom własnym oraz otwartej formule działania zakładającej współpracę ze specjalistami zewnętrznymi (w tym zwłaszcza: z uczelni i instytutów technicznych, z banków, z obszaru Fundacji Poszanowania Energii, Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych ale i tych, rekrutującymi się spośród dotychczasowych Klientów) zakres ekspertyzy E-CFO będzie od początku znacznie szerszy, niż w przypadku większości istniejących firm konkurencyjnych. Nie ogranicza się jedynie do finansów per se, ale obejmuje też całokształt zagadnień zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego, bezpieczeństwa (w tym fizycznego i informatycznego), zarządzania projektami (w tym zarówno biznesowymi, jak i informatycznymi), zagadnienia optymalizacji energetycznej. Jedynie największe  firmy konsultingowe są niekiedy w stanie oferować tak szerokie spektrum usług i próbować integrować je. Jednak ta kategoria usługodawców  działa najczęściej w „wyższym segmencie rynkowym” ze względu na swój cennik i zainteresowanie projektami większej skali.

Ambicją E-CFO jest  wspieranie swoich Klientów całym zasobem swojej wiedzy niezależnie od zakresu aktualnego zlecenia! Tak jak od lekarza pacjent oczekuje znajomości funkcjonowania wszystkich układów i ich interakcji z oczyma, tak E-CFO wiąże wiedzę o rynkach i Kliencie w całościowy obraz i zgodnie z najlepszą wiedzą proponuje rozwiązania organicznie słuszne a nie takie, które stosunkowo łatwo byłoby sprzedać Klientowi ale rozwiązujące tylko wąski, ujęty w umowie zakres problemów. 

Google Analytics Alternative