Ogłoszenie z dnia 2 marca 2020 r.

Nabór na stanowisko Instruktora

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu,

działając jako Partner Pozarządowy gminy Susz

w związku z jej przystąpieniem do zadania grantowego

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Susz”

realizowanego w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

III:oś priorytetowa: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

ogłasza nabór na stanowisko instruktora.

Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać z poniższych linków:

 

Nabr_instruktorw_Susz.pdf

Formularz_oferty.docx

Formularz_Zacznika_nr_1.docx

Formularz_Zacznika_nr_2.docx

 
Google Analytics Alternative