I. Miejsce świadczenia usług

Usługi świadczymy w miejscu, które jest do tego celu najwłaściwsze:

 • jeżeli to tylko możliwe i celowe - nie obciążamy Klienta naszą obecnością: pracujemy zdalnie i komunikujemy się za pomocą kanałów zdalnych i elektronicznych (telefon, internet - telekonferencje, komunikacja za pośrednictwem tej witryny, e-maila, FTP) - stąd nasza nazwa E-CFO (Elektroniczny dyrektor finansowy - CFO),
 • jeżeli wystąpi taka potrzeba - pracujemy w siedzibie lub placówkach Klienta,
 • jeżeli poufność lub inne okoliczności (np. wygoda lub wymogi czasowe Klienta) za tym przemawiają - określone wspólne prace przeprowadzamy w naszej siedzibie (patrz "Kontakt"),
 • gdy najlepsze warunki (np. dla usług szkoleniowych) znajdziemy na zewnątrz - poza placówkami Klienta i poza naszą siedzibą, wówczas organizujemy stosowne sesje wyjazdowe.

II. Podejmowane role

Choć z punktu widzenia formalnego zasadniczym kodem działalności prowadzonej przez E-CFO jest kod PKD 70.22.Z (pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania), to za jedną z fundamentalnych zasad przyjęliśmy odrzucenie wszelkich schematów klasyfikacyjnych w celu maksymalnego dostosowania naszej usługi do specyfiki i potrzeb Klienta. Dlatego nie tylko zakres rozdzajów działalności poza podstawowym kodem PKD zawiera jeszcze 38 innych kodów (pełna lista jest do przeanalizowania TU ), ale też i w codziennych relacjach z Klientem wcielamy się w takie role, w jakich będziemy najbardziej efektywni. 

 • jeżeli potrzeba - bierzemy na siebie odpowiedzialnosć menedżera (np. kierującego projektem, wdrożeniem, akcją, departamentem/działem - choćby podczas przedłużającej się nieobecności etatowego lidera lub podczas procesów rekrutacyjnych, czy przekształceniowych);
 • jeżeli takie jest oczekiwanie - ograniczamy się do roli konsultanta, doradcy,
 • podejmujemy role przedstawiciela i zewnętrznego eksperta w relacjach Klienta z trzecimi stronami,
 • możemy wystąpić w roli audytora przygotowującego, przeprowadzającego i podsumowującego opinią  szczegółowe badanie,
 • możemy wesprzeć potencjał analityczny Klienta prowadząc w jego przedsiębiorstwie okresowo określone analizy,
 • możemy zwiększać możliwości analitycvzne i zarządcze Klienta poprzez wskazanie efektywnych technik analitycznych, wyprodukowanie stosownych narzędzi informatycznych i wyszkolenie pracowników w zakresie rejestrowania danych, generowania raportów i interpretowania tych raportów na potrzeby zarządcze,
 • możemy też  po prostu przygotować i przeprowadzić dedykowane szkolenia dla kadr analitycznych, sprzedażowych i kierowniczych.

Jak z tego wynika, nie należymy do tej kategorii "doradców", którzy unikając odpowiedzialności za słowo (w tym za udzielone "porady") sami nie angażują się w procesy generujące wartość dodaną dla przedsiębiorcy: działamy tak, jakby przedsiębiorstwo Klienta było naszym własnym. Więcej o wybranych rolach - w dziale "Usługi".

Google Analytics Alternative