Usługowe pełnienie funkcji zarządczych - zarządzanie ryzykiem

Poza funkcjami eksperckimi i wykonawczymi E-CFO podejmuje się również funkcji menedżerskich i zarządczych w zakresie zarządzania ryzykiem. Doświadczenia w tym zakresie zostały wyniesione z wieloletniego pełnienia funkcji dyrektorskich w bankach komercyjnych. Obejmowały cały zakres ERP (enterprise risk management) oraz nadzór nad procesem ICAAP. Wiązały się z licznymi projektami bisnesowymi i wdrożeniowymi, w tym związanych z:

  • wdrażaniem MSR w pomiarze ryzyka kredytowego i rynkowego
  • wdrażaniem wymogów Basel II/CRD III i przygotowaniem do Basel III/CRDIV
  • implementacją systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem
  • wdrożeniem III-ciej dyrektywy AML
  • wdrożeniem wielu metodyk kredytowych
  • niezliczonych procedur
  • wieloma innymi

Doświadczenia te dotyczyły nie tylko samych przedsiębiorstw bankowych ale również tysięcy klientów  podlegających monitoringowi i okresowej ocenie kredytowej i AML-wej. Ocenom podlegali również kooperanci, a zwłaszcza dostawcy usług outsourcingowych. Dzięki temu możemy pomagać władzom przedsiębiorstwa, czy funkcjonującemu w niej dyrektorowi do spraw ryzyka nie tylko jako doradca, ekspert czy wsparcie anlityczno/narzędziowe, ale i występować w roli samego dyrektora zarządzającego obszarem ryzyka - gdy z rozmaitych powodów konieczne jest zastępowanie takiej osoby przez jakiś okres.

Google Analytics Alternative