E-CFO dla samorządów i jednostek budżetowych

Sektor gospodarki związany z administracją państwową i samorzadem gospodarczym na pozór nie powinien się kojarzyć z potrzebami w zakresie wspierania usługami dorzdztwa finansowego i doradztwa w obszarze zarządznia ryzykiem. Jednak urzędy gmin i jednostki budżetowe tradycyjnie identyfikowały się jako klasyczne centra kosztów. Dlatego tam, gdzie chodzi o przygotowanie koncepcji związanych z pozyskiwaniem finansowania pozabudżetowego a zwłaszcza z generowaniem projektów przychodowych, nie zawsze kadry tych jednostek czują się z tym komfortowo. E-CFO jest w stanie zapewnić taki komfort zwłaszcza w przygotowaniu materiałów i w samych kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi, w tym jednostkami pośredniczącymi II stopnia w ramach programów unijnych. Może również pomagać w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach dotyczącychh finansowania czy postępowaniach przetargowych. Jest też w stanie wesprzeć w samych procesach oceny ofert i oferentów. O ile zamówienia ze strony omawianej kategorii Klientów co do zasady udzielane są po przeprowadzeniu stosownej procedury o udzielenie zamówienia, a zatem E-CFO będzie zazwyczaj partnerem takiego Klienta o ile weźmie uprzednio udział w takim postępowaniu, to w przypadku działań o istotnej wadze społecznej dopuszczamy również udzielenie wsparcia władz samorządowych bądź jednostki budżetowej na zasadzie wolontariatu.

Google Analytics Alternative