Diagnoza

Podstawą wszelkiego doradztwa musi być właściwe rozpoznanie. Jeżeli zatem doradztwo ma dotyczyć konkretnego przedsiębiorstwa znajdującego się w konkretnej sytuacji, a nie tylko ograniczać się do porad na temat niezależnych od przedsiębiorstwa prawideł i rynków, to celowym może okazać się przeprowadzenie stosownego badania. Oczywiście nie uzależniamy podjęcia się innych zadań od przeprowadzenia audytu finansowego w przedsiębiorstwie - pozyskujemy o Państwa przedsiębiorstwie tylko tyle informacji ile będzie potrzebne dla zaspokojenia Państwa podstawowych oczekiwań. Jednak jeżeli uznają Państwo, że audyt będzie z korzyścią dla Państwa oraz z korzyścią dla naszej współpracy, to jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia takiego badania. 

Założyciel E-CFO badał i analizował/oceniał ogromną liczbę przedsiębiorstw o bardzo różnej skali i profilu, zarówno pod kątem strategii rynkowej, sposobu organizacji i zarządzania, jak i pod kątem wszelkiego rodzaju ryzyka, z jakim spotyka się przedsiębiorstwo. Wśród takich procesów ocen bywały oceny możliwe do przeprowadzenia niedużym nakładem sił i środków, ale też i takie postępowania typu due-diligence, które angażowały na kilka tygodni wieloosobowe zespoły specjalistów. Bodaj największym tego typu przedsięwzięciem było zorganizowanie i przeprowadzenie badania banku PBK SA w imieniu i na rzecz międzynarodowego konsorcjum inwestorów z pięciu instytucji finansowych - w badanie to zaangażowanych było około stu specjalistów, a w jego wyniku nie tylko inwestorzy, ale i kierownictwo badanego banku otrzymało przebogaty, kilkuset-stronicowy materiał analityczny, podsumowany prognozą wyceny akcji banku w przypadku jego upublicznienia. Prognoza okazała się bardzo trafna jeszcze przez wiele miesięcy po prywatyzacji banku.  

Google Analytics Alternative