Ornament.JPG

Podsumowanie szacowania rynku po zapytaniu z dnia 28 stycznia 2021.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, który odpowiedzieli na nasze zapytanie z dnia 28 stycznia 2021, wysłane w trybie zapisów sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Państwa odpowiedzi pozwoliły nam na dokonanie rozeznania aktualnego rynku zgodnie z wytycznymi.

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę otrzymanych od Państwa ofert, z których część nie spełniała niektórych wymogów formalnych (w tym terminowych, bądź dotyczących wymaganych parametrów sprzętu), zaś część znacznie wykraczała poza nasz budżet, który był oparty na oglądzie rynku z końca 2019 roku (niestety postępowanie w sprawie wypłaty grantu trwało tak długo). Przeprowadzona analiza wykazała, że na rynku zaszły istotne zmiany, w tym w związku z popytem na laptopy, indukowanym upowszechnieniem pracy zdalnej w erze pandemii. W efekcie żadna z ofert nie była możliwa do zaakceptowania przy obecnym sformułowaniu potrzeb. W związku z tym będziemy zmuszeni zrewidować w porozumieniu z grantodawcą nasze podejście do zakupów i opisu zamówienia.

Dziękując raz jeszcze za udział w szacowaniu rynku, prosimy zainteresowanych dostawców o śledzenie naszej strony internetowej, ponieważ w zależności od wyników uzgodnień z grantodawcą wkrótce ogłosimy kolejne zapytanie, które tym razem, o ile nasze wymagania lepiej będą przystawały do rynku i zgłoszone oferty będą dla nas możliwe do przyjęcia, będziemy chcieli powiązać z udzieleniem zamówienia.

 

   Ornament.JPG

 

 

Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Zapytanie w trybie rozeznania rynku o warunki ofertowe

 

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu,

działając jako Partner w konsorcjum, którego liderem jest Fundacja Poszanowania Energii,

zaś drugim Partnerem jest Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,

ogłasza w trybie sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

zapytanie dotyczące transakcji sprzedaży, dostawy oraz obsługi gwarancyjnej 3 komputerów przenośnych przeznaczonych do rozwinięcia usługi:

 

Maturyzacja innowacyjnych projektów mazowieckich MSP"

w ramach projektu

„Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji FPE”

dofinansowanego z projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

.

Na oferty czekamy do 4 lutego 2021 do godziny 12:00.

 

 Pełną treść ogłoszenia można pobrać z poniższego linku

 

ZapytanieKomputeryCPR20210128.pdf

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative