Zaproszenie do testowania usługi "Outsourcing  B+R dla MSP z identyfikacją potencjału działalności B+R oraz wdrażania jej wyników w przedsiębiorstwie”

 

Zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowej usługi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego.

Poszukujemy firm, które: 

 • Mają znakomity pomysł, do tej pory nie znany, a w każdym razie nie upowszechniony na Mazowszu, mają też zapał i energię do komercjalizacji tego pomysłu oraz demonstrują potencjał ich wykorzystania,
 • Zamierzają zrealizować od podstaw innowacyjne przedsięwzięcia lub do swojej dotychczasowej działalności wprowadzić innowacje z zakresów, w których potrzebują wsparcia eksperckiego oraz  pośredniczenia w zdobyciu wsparcia eksperckiego ze strony odpowiednich placówek naukowych lub naukowo-badawczych oraz projektowych, w szczególności z zakresów:
  • efektywności energetycznej budynków i budowli,
  • efektywności energetycznej procesów,
  • inżynierii mechanicznej i obliczeniowej,
  • technologii teleinformatycznych, w tym uczenia maszynowego oraz Internetu rzeczy,
  • strategii biznesowej,
  • zarządzania finansami,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zarządzania projektami (w tym zwłaszcza inwestycyjnymi i powiązanymi z wprowadzaniem innowacji),
  • Dla wprowadzenia planowanych innowacji brakuje im zasobów.

W ramach usługi identyfikowanie są zasoby i określane potrzeby przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R oraz dostosowania organizacyjnego i ekonomicznego firmy. Analizowana jest możliwość współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi, wyszukiwani są odpowiedni partnerzy, we współpracy z którymi reprezentujemy interes przedsiębiorcy. Wspólnie z przedsiębiorcą poszukujemy oraz organizujemy montaż finansowy tej współpracy. Usługa wspiera ustrukturyzowanie i prowadzenie projektu rozwojowego w firmie z wykorzystaniem we właściwy sposób prac B+R oraz ich wyników w procesie komercjalizacji. 

Zgłoszenie zawierające: nazwę i siedzibę firmy oraz krótki opis prowadzonej działalności prosimy kierować na adres: jbaginski@cpr-fpb.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawie pytań zachęcamy do kontaktu: jbaginski@fcpr-fpb.pl.

UWAGA zastrzegamy sobie kontrolę spełnienia warunków i wymogów opisanych w procedurze wyłaniania podmiotów testujących.

 

Warszawa, 20 czerwca 2022 r.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative