OGŁOSZENIE

Z dnia 16.03.2020 godz. 23:00

Termin składania ofert odpowiadających na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe

z dnia 13.03.2020 w sprawie usługi pełnienia funkcji

instruktora Akademii Kompetencji Cyfrowych

wydłuża się do 17.03.2020 do godziny 23:59

 

   Ornament.JPG

 

OGŁOSZENIE

Z dnia 16.03.2020 godz. 14:00

Termin składania ofert odpowiadających na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe

z dnia 13.03.2020 w sprawie usługi pełnienia funkcji

instruktora Akademii Kompetencji Cyfrowych

wydłuża się do 16.03.2020 do godziny 23:59

 

 

Opalenica, 13 marca 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu, działając jako Partner Pozarządowy gminy Opalenica

i dokonując rozeznania rynkowego w trybie punktu 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej do osób, które są w stanie spełnić wymagania i zaoferować pełnienie funkcji instruktora w ramach zadania grantowego

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Opalenica”

realizowanego w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0096/18 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

III:oś priorytetowa: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Na oferty czekamy do 16 marca 2020 do godziny 15:00 

Pełna treść zapytania, formularz oferty i formularze załączników dostępne są pod poniższymi linkami:

Rozeznanie_rynku_instruktorw_AKC_Opalenica.pdf

Formularz_oferty_cenowej_instruktor_AKC_Opalenica.docx

Formularz_Zacznika_nr_1.docx

Formularz_Zacznika_nr_2.docx
Anulacja.JPGKOMUNIKAT

Niniejszym ogłasza się,

że nabór zgodnie z poniższym ogłoszeniem z dnia 2 marca 2020

zostaje wydłużony do 11 marca do godziny 15:00. 
Ogłoszenie z dnia 2 marca 2020 r.

Nabór na stanowisko Instruktora

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu,

działając jako Partner Pozarządowy gminy Opalenica

w związku z jej przystąpieniem do zadania grantowego

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Opalenica”

realizowanego w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0096/18

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

III:oś priorytetowa: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

ogłasza nabór na stanowisko instruktora.

Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać z poniższych linków:

 

Nabr_instruktorw_Opalenica.pdf

Formularz_oferty.docx

Formularz_Zacznika_nr_1.docx

Formularz_Zacznika_nr_2.docx

 
Google Analytics Alternative