Wsparcie dla podmiotów publicznych

Podobnie jak Gminy, również inne, nawet największe podmioty publiczne nie zawsze są w stanie realizować samodzielnie zadań, przy których niezbędna jest specjalistyczna wiedza spoza ich zakresu kompetencji, a pomimo wymaganych sporych nakładów pracy nie jest uzasadnione zatrudnienie na etat odpowiednich specjalistów ze względu na brak powtarzalności planowanych w związku z określonymi projektami prac. Wsparcie CPR udzielane takim podmiotom wiązało się najczęściej, tak jak w przypadku gmin, z prowadzeniem studiów wykonalności, modelowaniem przyszłych sprawozdań finansowych i aplikowaniem o dofinansowanie z programów operacyjnych regionalnych lub krajowych. W przypadku projektów dotyczących efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do omawianej grupy podmiotów, takie prace najczęściej wykonywane były przez CPR na rzecz tych adresatów na zlecenie udzielone Fundacji Poszanowania Energii. W przypadku innych tematów, projekty były zlecane bezpośrednio Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej. Wśród zrealizowanych z powodzeniem projektów tej kategorii warto wymienić następujące:

 • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM, asysta przy rozliczaniu wdrożenia projektu "Modernizacja energetyczna budynku biurowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie".

 • Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, asysta przy korespondencji z URE na rzecz przedsiębiorstwa Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.
 • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku",
 • Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Nowodworskiego Centrum Medycznego "Termomodernizacja budynku szpitala i laboratorium" w ramach PP Poprawa Jakości Powietrza
 • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia projektu Nowodworskiego Centrum Medycznego do konkursu dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS),
 • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego projektu Nowodworskiego Centrum Medycznego,
 • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM Działanie 4.2 Efektywność energetyczna projektu Nowodworskiego Centrum Medycznego
 • Przygotowanie 3 wniosków konkursowych dla następujących budynków:
  •  przy ul. Brzeska 102 w Siedlcach, Delegatura UCS w Siedlcach,
  • przy ul. Gostkowska 39A w Ciechanowie – Delegatura UCS w Ciechanowie,
  • przy ul. Struga 60 w Radomiu – Delegatura UCS w Radomiu.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative