Średnie Przedsiębiorstwa

W warunkach polskich grupa przedsiębiorstw spełniających europejskie kryteria liczby pracowników bądź obrotów plasujące je w grupie przedsiębiorstw średniej wielkości jest stosunkowo nieliczna (niecały 1% wszystkich przedsiębiorstw). Często takie przedsiębiorstwo okazuje się być lokalnie jednym z większych producentów/usługodawców i pracodawców. Dlatego przedsiębiorstwa te są zazwyczaj niemal równie dobrze rozpoznawalne, jak ich więksi konkurenci nie zaliczani już do MSP (dużych przedsiębiorstw jest ca 0,2%, czyli jeszcze ok. 5 razy mniej niż średnich).

W średnich przedsiębiorstwach zazwyczaj  jest już naturalne, że kwestiami finansów i zarządzania ryzykiem zajmuje się  co najmniej kilka, a czasami (zależnie od specyfiki) nawet kilkadziesiąt wyspecjalizowanych i dedykowanych wyłącznie do tych tematów pracowników. Jednak nawet przy takiej skali zatrudnienia, liczebność i możliwości dedykowanych zespołów dostosowuje się zazwyczaj do sytuacji typowych, występujących w długich okresach czasu. Natomiast w sytuacjach szczególnych występują wówczas spiętrzenia, które wymagają od tych zespołów ponadnormatywnego zaangażowania. Są to zazwyczaj sytuacje związane z procesami zmiany:

  • wdrożeniem nowych produktów, technologii, narzędzi
  • reorganizacją
  • zmianą formy prawnej
  • adjustacją strategii
  • perturbacjami rynkowymi
  • istotną zmianą przepisów
  • ...

W takich sytuacjach E-CFO staje się naturalnym uzupełnieniem zasbów menedżerskich średnich firm, występując jako wysoko-wykwalifikowany interim-menedżer, bądź menedżer projektu.

W okresach, gdy etatowe zasoby pracy w pionach finansów i ryzyka dają sobie radę ze standardowymi zadaniami E-CFO oferuje średnim przedsiębiorcom możliwość realizacji projektów rozwojowych, innowacyjnych, dotyczących korekt i uzupełnień.

Google Analytics Alternative