E-CFO reprezentantem Państwa Firmy

Podobnie, jak radca prawny reprezentuje swoich klientów przed sądem, tak prokurent, czy pełnomocnik może reprezentować Państwa w innych sprawach. E-CFO w przypadku spraw, które prowadzi w Państwa firmach naturalnie podejmuje się również występowania w Państwa imieniu wobec urzedów, kontrahentów, klientów i innych stron trzecich.

Często może to być po prostu wygodne dla Państwa - ze względu na znajomość szczegółów sparawy, ze względu na podział obowiązków i kwestie alokacji czasu, a czasem może być wręcz korzystne, czy pozytywnie odbierane. Do takich przypadków mogą należeć choćby kontakty, czy negocjacje z instytucjami fiansowymi. Doświadczenie E-CFO w rozmowach krajowych i zagranicznych na szczeblach operacyjnych i na szczeblach zarzadczych z przedstawicielami różnych instytucji finansowych, pozwalają nam stosunkowo swobodnie nie tylko prezentować Państwa interesy, ale też oceniać ofertę instytucji finansowej, sposób reakcji jej przedstawicieli na dostarczane o Państwa firmie informacje. Znajomość obyczajów i procedur instytucji finansowych ułatwia ocenę, czy prezentowane przez negocjatorów stanowiska są nienaruszalne i mają podstawy w przepisach prawa, czy też wynikają po prostu z polityki sprzedaży bądź procedur wewnętrznych, które jednak w indywidualnym przypadku można dostosować do Państwa potrzeb.

Niezależnie od tego, czy w takich negocjacjach E-CFO występować będzie po Państwa stronie jako Wasz e-dyrektor finansowy, czy jako  dyrektor ds ryzyka,  czy jako pełnomocnik, czy jako doradca, Wasz adwersarz - negocjujący po stronie instytucji finansowej, bez wątpienia odnotuje jako Państwa silną stronę fakt współpracy z profesjonalistą, jakim jest E-CFO. Będzie to miało wpływ na ocenę Państwa potencjału i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Wzmocni też pozycję negocjacyjną i może mieć bardzo wymierny efekt finansowy w postaci niższych marż (które są powiązane z oceną stylu zarzadzania finansami i ryzykami), wyższych limitów kredytowych, wygodniejszych warunków umownych.

Google Analytics Alternative