Usługowe pełnienie funkcji zarządczych - zarządzanie projektami

E-CFO podejmuje się zarządzania projektami biznesowymi i wdrożeniowymi. Mamy przebogate doświadczenia w planowaniu i prowadzeniu projektów. Nasza filozofia działania jest z projektami związana nierozłącznie - fazy eksploatacji, zarówno w procesach produkcyjnych, jak i sprzedażowych, wcześniej czy później również wymagają modyfikacji a większość działań usługowych i zarządczych najlepiej daje się organizować, gdy stosuje się podejście projektowe. Pozwala to od początku do końca stawiać precezyjnie cele, sposoby ich pomiaru, bilansować zasoby i środki, oceniać ryzyka i zarządzać nimi, wdrażać postawy nastawione na konkretne rezultaty, zapobiegac działaniom nie przyczyniającym się do wyznaczonych celów.

Oczywiście są pracownicy, zespoły i menedżerowie, którzy najlepiej czują się w roli realizującego dawno już ustalone, sprawdzone procedury działania. Ale życie (i wiedza o zarządzaniu ryzykiem) wymaga zarówno stałej czujności, jak i stałego dostosowywania się do zmian, które zachodzą nieustannie. E-CFO potrafi przekonać zespoły do procesów zmian i integrować je wokół projektów. Zazwyczaj takie wspólne akcje prowadziły do wzrostu zadowolenia z pracy kierowanych zespołów, ich przekonania o własnej wartości i o celowości i skuteczności pracy zespołowej. Zebraliśmy liczne dowody skuteczności takiego działania i wzrostu poziomu satysfakcji z życia uczestników projektów.

Dlatego E-CFO uważa zarządzanie projektami za jedną ze swoich kluczowych usług. Bierzemy odpowiedzialność zarówno za PLANOWANIE całego procesu realizacji projektu, ale i za operacyjne zarządzanie projektami wynikającymi ze wszelkiego rodzaju planów o których była mowa w rozdziale TYM.

Google Analytics Alternative