Szkolenia z finansów

Dysponując bardzo szeroką specjalistyczną wiedzą z zakresu matematyki finansowej oraz doświadczeniem w zakresie praktyki zarządzania finansowego E-CFO jest w stanie dostosować zakres i poziom usług szkoleniowych w dziedzinie finansów do indywidualnych potrzeb Klienta.

W przypadku Klientów nastawionych na zagadnienia praktyczne związane blisko z działalnością przedsiębiorstwa wybrana grupa pracowników bądż jeden pracownik mogą uzyskać wsparcie ściśle ukierunkowane na kwestie najbardziej przydatne w pracy.

W przypadku zapotrzebowania na szkolenie rozwojowe, które pozwoli w przyszłości wybranej grupie pracowniczej samodzielnie budować kolejne narzędzia kontrolingowe oraz skutecznie komunikować się z instytucjami nadzoru oraz kontrahentami z sektora finansowego, szkolenia mogą obejmować również bardziej ogólne zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynków finansowych, konstrukcji instrumentów finansowych oraz budowy strategii hedgingowych z użyciem najnowocześniejszych technik stochastycznych.

Szkolenia mogą też obejmować zagadnienia związane z instytucjami nadzoru finansowego, w tym prawne i z zakresu polityki rachunkowoścui. Mogą też obejmować warsztaty.

W przypadku, gdy na rzecz danego przedsiębiorcy E-CFO jest dostawcą również metodyk, bądź aplikacji implementujących te metodyki, naturalnym uzupełnieniem tej dostawy jest również szkolenie z wykorzystania dostarczonych narzędzi. 

Google Analytics Alternative