Zbiorowości nie posiadające ustawowej formy prawnej

To, że ustawodawca nie skodyfikował wszystkich możliwych form organizowania się osób do współpracy nie jest żadną przeszkodą dla E-CFO w dostarczaniu usług takim zbiorowościom. Wystarczy, że zakres wsparcia zostanie uzgodniony współnie przez członków tej zbiorowości i E-CFO. 

Chodzi przykładowo o grupy osób, które zamierzają współnie zrealizować pewną inicjatywę i poszukują wsparcia w zakresie kompetencji E-CFO. Może to być komitet społeczny (nawet jeszcze nie ukonstytuowany), który ma na celu przekonać lokalne władze samorządowe do budowy placu zabaw , nitki kanalizacji, poprawy oświetlenia na osiedlu czy wprowadzenia systemu monitoringu.

E-CFO jest w takich przypadkach gotowe zapewnić minimum kontaktu (spełnić rolę biura projektu) oraz wesprzeć doświadczeniem w budowie biznes-planów i organizacji projektów.

Google Analytics Alternative