Duże przedsiębiorstwa, korporacje

Duże przedsiębiorstwa a zwłaszcza międzynarodowe korporacje najczęściej są w stanie zatrudnić etatowych specjalistów i menedżerów specjalizujących się w zarządzaniu finansami i ryzykiem. Dla takich Klientów E-CFO może być atrakcyjnym partnerem tylko w przypadku realizacji określonych projektów oraz w sytuacjach szczególnych naprężeń związanych z dynamicznymi zmianami, czy stanami awaryjnymi. Oczywiście w takich potrzebach stawiamy do dyspozycji nasze doświadczenie i potencjał kooperacyjny, szczególnie, gdy projekt związany bądzie z ochroną wartości wymienionych w naszej Filozofii, w tym z ochroną praw pracowniczych, bądź z wdrożeniem zmian mających na celu wdrożenie standardów sprzyjających tworzeniu warunków Racjonalnej przedsiębiorczości (zwłaszcza rozwijających idee CSR).

Google Analytics Alternative