E-CFO dla organizacji międzynarodowych

Mamy doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Zapraszamy do współpracy jako konsultanci i organizatorzy konsorcjów dla realizacji większych zleceń. Jesteśmy do dyspozycji w projektach z zakresu badania rynku oraz organizowania sieci dystrybucji środków finansowych w ramach programów dedykowanych zwłaszcza dla procesów rewitalizacji oraz optymalizacji fektywności energetycznej.

Szczególnie jesteśmy zainteresowani projektami mającymi na celu optymalizację wykorzystania środków finansowych pochodzących z międzynarodowych programów służących wyrównywaniu szans i intensyfikowaniu zrównoważonego wzrostu.

Google Analytics Alternative