Biznes-plany,

to w zasadzie to samo, co plany strategiczne, jednak warto zachować rozróżnienie między planem strategicznym a biznes-planem. Przyczyny wynikają z celów czytających te dokumenty. Zazwyczaj plan strategiczny jest adresowany do wyższej kadry menedżerskiej w firmie, ze szczególnymi elementami dedykowanymi w celach komunikacji z głównymi akcjonariuszami/udziałowcami oraz z osobnym komunikatem skierowanym do szerszych grup pracowniczych. Biznes-plan pisany jest natomiast najczęściej w celach prezentacji dla stron zapewniających finansowanie pożyczką czy kredytem bądź na potrzeby przekonania sponsorów. Ta z pozoru pozamerytoryczna różnica waży jednak na sposobie przygotowania opracowania. Każdy z adresatów oczekuje od opracowania czego innego.

Bardzo często, szczególnie w przypadku konkursów o dotacje unijne konieczne jest przestrzeganie ścisłych reguł a zespoły oceniające wnioski o dotacje składają się z zawodowych "oceniaczy" przyzwyczajonych do operowania specyficznym językiem i z trudem dostosowyjących się do języka stosowanego w na przykład w środowisku akademickim, czy w określonych branżach przemysłu. Aby przygotować biznes-plan gwarantujący jeżeli nie wygranie konkursu to przynajmniej życzliwą ocenę, koniecznejest też umiejętne wczytywanie się w zasady i regulaminy konkursowe, które nawet w ramach tego samego Programu Operacyjnego, różnią się poniędzy poszczególnymi tak zwanymi Działaniami, a nawet w ramach tego samego Działania zmieniają się z Edycji na Edycję. Dlatego warto korzystać z pomocy osób/instytucji doświadczonych w pisaniu biznes-planów na potrzeby takich konkursów.

Również banki mają specyficzne potrzeby, na które biznes-plan dołączony do wniosku kredytowego powinien odpowiedzieć, Niekiedy wynikają one wyłącznie z wewnętrznych regulaminów banku, ale czasem mają korzenie w zasadach narzuconych przez wierzycieli finansujących określoną linię kredytową. Przykładowo, pożyczki uzyskiwane w ramach inicjatywy Jssica wymagają przygotowania biznes-planu według określonego schematu, uwzględniającego poza wskaźnikami finansowymi również wskaźniki korzyści społecznych, które są przedmiotem oceny.

E-CFO ma wieloletnie doświadczenia w przygotowywaniu dokumentacji dla instytucji finansowych (sam wielokrotnie występował w roli aplikującego, bądź reprezentującego stronę aplikującą), jak również w budowaniu takich standardów na potrzby oceny kredytowej wniosków - ponieważ założyciel E-CFO sam odpowiadał za tworzenie metodyk oceny kredytowej w bankach. Wie zatem najlepiej czego bankowiec będzie szukał w biznes-planie.

Google Analytics Alternative