Tworzenie stystemów analitycznych

Zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem bezwzględnie wymagają zarówno dobrych zbiornic danych, jak i odpowiednich narzędzi analitycznych. Większość dedykowanych systemów finansowo-księgowych zapewnia moduły do budowania informacji zarządczej ale:

1. często są one drogie i za każdy moduł trzeba "wyłożyć" całkiem konkretną sumę

2. raz zaprogramowane nie zawsze umożliwiają dostosowania do specyficznych potrzeb

3. komercyjne systemy IT dedykowane do prowdzenia pogłębionych analiz ryzyka wymagają zazwyczaj budowania kosztownej warstwy moddle-ware a same bywają jeszcze droższe od systemów księgowych.

A co ma zrobić mała firma, która powirzyła księgowość zewnętrznemu biuru rachunkowemu? Czy musi wydawać miliony na system finansowy i sytem do zarządzania ryzykiem? Oczywiście że nie musi a i tak może prowadzić bardzo zaawansowane analizy nie ustępujące pod względem know-how analizom prowadzonym przez największe i najzasobniejsze firmy! 

O ile jeszcze w przypadku narzędzi bazo-danowych, omawiane na podstronie TEJ względy bezpieczeństwa niekiedy mogą przemawiać przeciwko używaniu takich narzędzi, jak Excel, czy Access, to do zastosowań zarządczych i analitycznych, gdzie dostęp do danych ma stosunkowo zawężone grono osób, narzędzia te są całkiem wystarczające. Wykorzystując  na przeciętnym laptopie nowoczesny arkusz excel skojarzony z procedurami Visual basic, możemy Państwu zbudować oprogramowanie naprwdę uszyte na miarę, łatwe w utrzymaniu i modyfikowaniu przy dalszym rozwoju oraz znacznie bardziej  zaawansowane metodycznie, niż duże komercyjne systemy kontrolingu finansowego i zarządzania ryzykiem. Narzędzie analityka musi być elastyczne. Oznacza to, że analityk musi mieć możliwośc rozwijania i modyfikowania tego systemu. To analityk ma coraz to nowe potrzeby i to on sam tworzy swoje narzedzie. Takiej funkcjonalności nie może zapewnić po proztu żaden raz na zawsze zaprogramowany system, choćby kosztował miliony.

Pojedynczy arkusz Excela skałada się z 17 179 869 184 komórek! A przecież w jednym skoroszycie Excela arkuszy można umieścić mnóstwo. A jeżeli wyobrazimy sobie cały system powiązanych arkuszy zapisanych na dysku w dość nowoczesnej archotekturze plików XML? Dodając do tego możliwości programowania w języku Visual Basic otrzymujemy potężne narzędzie analityczne, w którym można przeprowadzić symulację Monte Carlo działania dużej organizacji, z udziałem milionów wieloletnich strukturyzowanych i zmieniających się w czasie kontraktów. I symulacja ta będzie dokładnie odzwierciedlała sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Stanadardami Sprawozdawczości Finansowej. Powiedzcie o tym vendorowi jakiegokolwiek systemu do zarządzania ryzykiem... Za samo wdrożenie swojego systemu zarząda setki razy większych sum, niż koszt wytworzenia aplikacji, o której mówimy!

Google Analytics Alternative