Ornament.JPG

Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2021 r.

 

Zapytanie w trybie konkurencyjności

 

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu,

działając jako Partner w konsorcjum, którego liderem jest Fundacja Poszanowania Energii,

zaś drugim Partnerem jest Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,

ogłasza w trybie sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

zapytanie dotyczące transakcji sprzedaży, dostawy oraz obsługi gwarancyjnej 2 komputerów przenośnych, 2 monitorów, 2 stacji dokujących, 2 zestawów klawiatura i mysz oraz jednego urządzenia wielofunkcyjnego A3  przeznaczonych do rozwinięcia usługi:

 

„Outsourcing B+R dla mazowieckich MSP"

w ramach projektu

„Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji FPE”

dofinansowanego z projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

.          

Na oferty czekamy do 8 marca 2021 do godziny 15:00.

 

 Pełną treść ogłoszenia można pobrać z poniższego linku

 

ZapytanieSprzętKomputerowyCPR20210226.pdf

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative