Na tej stronie umieszczamy linki do stron organizacji, z którymi współpracujemy przy realizacji różnych zadań i wieloletnich strategii.

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej - najbardziej obiecujący wehikuł propagowania idei celowego działania a nie działania pozorowanego dla zysku finansowego; założyciel E-CFO jest jednym z fundatorów, współzałożycieli i prezesem zarządu CPR.

Fundacja Poszanowania Energii - założyciel E-CFO od kilkunastu lat przewodniczy Radzie FPE

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. - założyciel E-CFO od kilkunastu lat zasiada w radzie nadzorczej NAPE SA oraz angażuje się w wybrane projekty międzynarodowe realizowane przez tę spółkę

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych - organizacja pożytku publicznego zrzeszająca specjalistów certyfikowanych kusrsami zawodowymi FPE/NAPE

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej -ufundowana przez banki spółdzielcze, zajmuje się głównie transferem wiedzy na rzecz sektora banków spóldzielczych, w którym E-CFO lokuje część swoich możliwości produkcyjnych

Google Analytics Alternative