Społeczne podejście do biznesu

Przedsiębiorcy – Klienci E-CFO, narzekają, że najczęściej to oni szkolą innych "doradców" nie ucząc się od nich zbyt wiele. A chcieliby odwrotnie – pozyskać od doradcy tak wiele know-how, aby jak najrzadziej być zmuszonymi do ponoszenia kolejnych kosztów doradztwa. W odpowiedzi na to słuszne i naturalne oczekiwanie, usługą wspomagającą E-CFO jest organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie szeroko rozumianych finansów i zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w obsłudze narzędzi wprowadzonych przez E-CFO do przedsiębiorstwa Klienta, ale w zależności od potrzeb dotyczących też różnych zagadnień zarządzania, zwłaszcza finansami i ryzykiem (szkolenia z ryzyka rynkowego , kredytowego i operacyjnego), narzędzi i technik analitycznych, do zagadnień fundamentalnych, takich, jak matematyka, statystyka, programowanie.

Na podobnej zasadzie: istotne dla Klientów elementy biznesowego know-how, którego oczekiwaliby od doradców biznesowych (gdyby mieli nadzieję, że wbrew powszechnej praktyce rynkowej takie elementy mogą być ujawniane), to wiedza dotycząca kontaktów z potencjalnymi partnerami, stronami finansującymi, potencjalnymi odbiorcami. Niestety, najczęściej wiedza tego rodzaju jest jak najgłębiej strzeżoną tajemnicą komercyjną. Dlatego nawet doradcy najczęściej zachowują tę część wiedzy dla siebie nie ujawniając jej podmiotom, którym doradzają. Stąd Klienci rzadko mają nadzieję na transfer takiej wiedzy od doradców i ujawniają to oczekiwanie dopiero gdy potencjał w tym zakresie zostanie wykazany narzędziowo. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie klientów, będą usługi E-CFO w zakresie networkingu: ambicją E-CFO jest tworzenie na bazie obsługiwanych klientów szerokiej platformy wymiany informacji na temat możliwości sprzedażowych poszczególnych uczestników społeczności, ich wolnych mocy przerobowych i płaszczyzn potencjalnej współpracy. 

Nie wierzymy, że najbardziej efektywnym modelem rozwoju jest model wrogiej konkurencji. Wierzymy, że bardziej efektywny i możliwy do zastosowania w praktyce jest model otwartej współpracy. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniami a nie tworząc bariery i ograniczenia licencyjne możemy osiągać razem szybsze tempo rozwoju.

Google Analytics Alternative