Usługowe pełnienie funkcji zarządczych - finanse

Poza funkcjami eksperckimi i wykonawczymi E-CFO podejmuje się również funkcji menedżerskich i zarządczych w zakresie finansów. Doświadczenia wyniesione z wieloletniego pełnienia funkcji dyrektora finansowego, jak również z licznych projektów bisnesoowych i wdrożeniowych, w tym związanych z:

  • wdrażaniem międzynarodowych standardów rachunkowości
  • fuzjami i przejęciami
  • upublicznieniem

pozwalają zapewniać efektywność działania i wnosić wartość wartość dodaną zarówno w roli wspierającego władze spółki, czy funkcjonującego w niej dyrektora finansowego, jak i w roli samego dyrektora finansowego - gdy z rozmaitych powodów konieczne jest zastępowanie takiej osoby przez jakiś okres.

Google Analytics Alternative