Rodzaje usług E-CFO

Na kolejnych podstronach opisane są grupy usług, które stosownie do potrzeb, formy prawnej i możliwości Klienta (patrz "Klienci"), mogą być świadczone w różnym zakresie i w różnych formach oraz przy różnych zasadach odpłatności (patrz "Zasady").

Ostatnia podstrona (kody PKD) wymienia wszystkie rodzaje działalności gospodarczej wykonywane przez nas w ramach przedsiębiorstwa E-CFO, w języku formalnym, odpowiadającym wymogom klasyfikacji stosowanej przez Polską Klasyfikację Działalności. Ta część opisu, że względu na specyficzny język nie jest z naszego punktu widzenia najbardziej informatywna, ale umieszczamy ją przede wszystkim dlatego, że ustala formalny zakres prac, jakie wymagają określonej formy prawnej dla umów zawieranych w celu ich świadczenia. Może to pomóc Klientom w samodzielnym (jeszcze przed kontaktem z nami) ustaleniu potencjalnej formy umowy.

Google Analytics Alternative