E-CFO a różni Klienci

Wieloletnie praktyczne biznesowe doświdczenia zgromadzone obecnie w  E-CFO wynikały z:

  • zajmowanych menedżerskich stanowisk w bankach o różnych profilach
  • osobistej działalności w wielu radach  nadzorczych (przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych), 
  • działalności doradczej kierowanej do różnego rodzaju podmiotów i osób.

Klientela wspomnianych banków to:

  • osoby fizyczne,
  • małe i duże przedsiębiorstwa
  • małe, średnie, duże a nawet największe instytucje finansowe, w tym międzynarodowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc udział w bezpośredniej obsłudze największych Klientów oraz w ocenie ryzyka kredytowego wszystkich tych grup klientowskich posiedliśmy unikalną praktyczną wiedzę o wszelkich możliwych mechanizmach utrudniających przedsiębiorcom reralizację ich planów, jak również o skutecznych sposobach zabezpieczania się przed tymi trudnościami. Tysiące przypadków rozpatrywanych systematycznie w ramach posiedzeń bankowych komisji do spraw rezerw celowych oraz do spraw oceny portfeli  i indywidualnych ekspozycji kredytowych to doświadczenie, jakiego nie jest w stanie posiąść żaden zespół konsultantów, czy naukowców.

Każdej z tych grup Klientów E-CFO ma do zaoferowania cały ten bagaż doświadczeń podbudowanych wiedzą finansową, matematyczną, ekonomiczną, księgową i rynkową. Dla każdej z tych grup ma inną, dedykowaną ofertę opisaną po krótce na kolejnych podstronach.

Czy to znaczy, że naszą specjalizacją są wszyscy Klienci? Czy taka specjalizacja jest w ogóle możliwa? Jest możliwa i jest wymagana od najwyższych urzędników bankowych, zwłaszcza zarządzających finansami i ryzykiem. Takie role pełnił skutecznie założyciel E-CFO. Ale gdy mówimy o specjalizacji E-CFO - to  wracamy do kwestii filozofii: dla nas nie jest najważniejszy rozmiar ani forma prawna Klienta - najistotniejsze są jego pryncypia działania. Naszym celem jest wykorzystać czas efektywnie. Jesteśmy przekonani, że efektywne działanie wypływa z kierowania się Wartościami opisanymi w rozdziale Filozofia. Dlatego pierwszeństwo będziemy przyznawać tym Klientom, którzy kierują się podobnymi Wartościami w swoich działaniach.

Google Analytics Alternative