Strategia a profil Klienta

Jesteśmy głęboko przekonani, że namysł strategiczny potrzebny jest każdej osobie i każdej organizacji:

  • Skala ryzyka wynikającego z braku strategii jest nieporównywalna z żadnym innym ryzykiem. 
  • Skala oszczędności wynikających z dobrego procesu planowania strategicznego przekracza zyski z wszelkich innego typu optymalizacji i usprawnień

Jednak napór bieżących potrzeb bardzo często wypiera wolę poświęcenia czasu na poważniejsze prace przy strategii. Kolejne dni zapełniają się setkami pilnych spraw spychających kwestie strategiczne na bliżej nie określoną przyszłość, której nigdy nie udaje się dogonić. Strategia pozostaje w głowach liderów jako wizja bardziej "wyczuwana" niż formalnie przedyskutowana i uzgodniona ze wszystkimi konsekwencjami. A kiedy przychodzą chwile podejmowania ważnych strategicznie decyzji brakuje już czasu na głebszy namysł. Albo dochodzi do podejmowania ryzyka decyzji z bardzo ograniczoną informacją, albo następuje próba sprawdzenia i uzgodnienia kwestii niejasnych. Może to powodować zwłokę i prace analityczne w warunkach presji czasowej zwiększającej ryzyko błędów operacyjnych.

Strategia jest ważna dla wszystkich podmiotów - i największych i jednoosobowych. Chociaż strategia dużej organizacji musi być konstruowana i uzgadniana inaczej a strategia osobista inaczej, są pewne pryncypia i elementy powodujące, że proces planowania strategicznego przebiega w obu przypadkach poprzez te same fazy (choć może zajmować mniej czasu i obejmować mniej obszarów).

Założyciel E-CFO zajmował się planowaniem strategicznym na rzecz wielu organizacji o różnych profilach. Doświadczenia te pokazały, że dobrze zorganizowany proces planowania strategicznego, realizowany rytmicznie i powtarzany okresowo, zaoszczędza każdej strukturze ogromną ilość czasu, który bez tego procesu marnotrawiony jest na codzień na próby doraźnego porządkowania różnych wątków i potrzeb. Doświadczenia te w kreatywny sposób jest w stanie przełożyć na sytuacje, z jakimi muszą się skonfrontować zarówno indywidualni Klienci, różnego rodzaju organizacje, samorządy, jak i największe na świecie korporacje międzynarodowe.

Z tworzeniem i weryfikacją strategii wiąże się też inny nurt usług E-CFO: badania rynkowe

Google Analytics Alternative