Wsparcie dla gmin

Gminy należą do najczęstszych adresatów działań CPR. Mają one wiele zadań narzuconych konstytucyjnie, zaś ze względu na swoją skalę nie jest im łatwo wszystkie je realizować samodzielnie, zwłaszcza, gdy potrzebna jest specjalistyczna wiedza i spore nakłady pracy. Wsparcie CPR udzielane gminom wiązało się najczęściej z prowadzeniem studiów wykonalności, modelowaniem przyszłych sprawozdań finansowych i aplikowaniem o dofinansowanie z programów operacyjnych regionalnych lub krajowych. W przypadku projektów dotyczących efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do samorządów terytorialnych, takie prace najczęściej wykonywane były przez CPR na rzecz gmin na zlecenie udzielone Fondacji Poszanowania Energii. W przypadku innych tematów, projekty były zlecane bezpośrednio Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej. Wśród zrealizowanych z powodzeniem projektów warto wymienić następujące:

  • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM, realizacja usług inwestora zastępczego po uzyskaniu dofinansowania projektu "Termomodernizacja budynków publicznych w Gminie Szelków".

  • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM projektu "Termomodernizacja zespołu budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna"
  • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku",
  • Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Jabłonna – etap II”
  • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM projektu "Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie",
  • Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: „Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie POZ i AOS w Gminie Jabłonna",
  • Studium wykonalności, asysta przy wniosku do RPOWM projektu "Termomodernizacja energetyczna budynków szkolnych: Gimnazjum w Jadowie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Urlach"
  • Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: „Centrum społeczne w centrum Jabłonny”.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative